Getij in de Westerschelde: Verslag van de discussies op 14 oktober 1999