Stroomsluis Noordland in de Oosterscheldedam: Ontgrondingsonderzoek