Leren van 'geschiedschrijvende' vliegtuigongevallen.