Verkeer en bouwlogistiek Koepoortgarage: Mogelijke ongewenste gebeurtenissen en beheersmaatregelen