Over de cyclus der zogenaamde drempelgeulen in de oostelijke uitloop van de Zimmermangeul