Compartimentering Oosterschelde: Philipsdam : stabiliteit overlaat Hoog Bekken : verslag berekeningen