Eeen beeld van de Noordzee, economische gegevens van de belangrijkste gebruiksfuncties