Spreiding van steen in het stortproces van schuifstorters: Modelproeven ter verificatie van het enkele steenmodel