Thermische hydrodehalogenering van monochloorbenzeen tot benzeen en zoutzuur in een lege buisreactor