Het bepalen van opslingerfaktoren in vertakte kanaalsystemen