Stormvloedkering Oosterschelde: Stroombestendigheid van asfaltmastiekslabben : verslag modelonderzoek