De effecten van evacuatiestrategieen op het verloop van grootschalige evacuaties