Rapport naar aanleiding van de werking eener proefinrichting tot verlaging van de waterspiegel door middel van bronbemaling en de daarmede verkregen uitkomsten, opgemaakt dor den ingenieur van den Rijkswaterstaat G.P. Nijhoff