Morfologische effecten van de Eijerlandse dam: Een evaluatie