Lokale ontgrondingen bij waterbouwkundige konstrukties: Theorie en praktijk / Numeriek model ter bepaling van de ontwikkeling van snelheids- en turbulentie-verticalen achter een drempel.