Kanalen in Nederland: Niet-grondkerende oeververdedigingen