Het ontwikkelen van een model voor boegschroefstralen bij verticale kademuren