Verbeteren van algoritme voor droogvallen en onderlopen in WAQUA en TRIWAQ