Evaluatie van de nota's 73-08 en 74-09 van de projektgroep Hollands Diep-Haringvliet en enkele algemene beschouwingen over het toepassen van massabalansen