Onbeperkt ontwerpen, het ontwikkelen van een programma van eisen voor een kleinschalige woonvoorziening bestemd voor mensen met een licht verstandelijke beperking