Plaatsing caissons sluitgat Kous (II): Kwasistatische krachten door golven