Reststerkte van steenzetting met zuilen na initiële schade: Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen