Hoogwaterpeilmeetopstelling: Afwijking in gemeten waterstanden door stromingseffecten