Duurzaam ingrijpen in de woningvoorraad: De milieueffecten gekwantificeerd