Morfologische interpretatie van de veranderingen in het getij van de Westerschelde