De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee