Historische stedenatlas van Nederland. Afl. 2. Amersfoort