Golfoploopmetingen: Beschouwingen over een meetprogramma met een golfoploopmeter op de Pettemer zeewering