Aanpassen van het bresgroeimodel in HIS-OM: Bureaustudie