Kostenvergelijking van bedrijventerreinontwikkeling binnen en buiten de stad: Herstructurering of aanleg van een nieuw bedrijventerrein