Waterkwaliteitsmodel Rijn: Datarapport - gegevensverzameling en analyse ten behoeve van de modellering van de zuurstof- en nutriëntenhuishouding