Door grond horizontaal belaste palen: Overzicht literatuur en metingen