Stormvloedkering Oosterschelde: Interne stabiliteit en zanddichtheid van de drempelconstructie onder verval