Welke vorm van het dwarsprofiel en welk steengewicht zijn uit een oogpunt van golfaanval benodigd voor de havendam, gelegen aan de zeezijde van het op Goeree aansluitende deel van de afsluitdam door het Brouwerse Gat