Proeven met een een aangeplante oevervegetatie in de Lauwerszee