De school als professioneel opdrachtgever: Een haalbaar doel?: Een onderzoek naar de invulling van professioneel opdrachtgeverschap bij primair onderwijs.