Stormvloedkering Oosterschelde - detailmodel stroomgeulen: Stroombeeldonderzoek voor laatste fasen van dorpelbalkplaatsingen