Resultaten van bepaling van volumeverandering door verandering van zuigspanning in onverzadigde kleigrond