Aantasting van dwarsprofielen in vaarwegen: Retourstroom, waterbeweging, stabiliteit