De theoretische onderbouwing van de Kustconstante sy met behulp van de Crostran conceptie