De netwerkvoorzieningen op het NLR ten behoeve van het supercomputergebruik - Data communication network at NLR for supercomputer usage