Het morfologische effect van bochtverbeteringen in een rivier