De bereidng van n-butanol langs microbiologische weg