Aanzanding in vaargeul Slijkgat nabij Goeree: Verslag onderzoek