Getijgootonderzoek: Onderzoek met bodemruwheid ter verifikatie van tweedimensionaal numeriek zoutindringingsmodel - deel A : homogene proeven