Leidraad Zandige kust: Verslag van het symposium gehouden op 23 mei 1995