Onderzoek naar duinafslag: Voorlopige richtlijn voor de beoordeling van de veiligheid van een duinwaterkering