Oppervlak en stofoverdracht met en zonder chemische reactie in een vloeistofcycloon