KUST2005 Stand en vorderingen in morfologische praktijkkennis: Rapportage Generiek 2002