Voortplanting van getijden en soortgelijke golven (propagation of tides and similar waves)